A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség és a DUNAFERR Ifjúsági Szervezet (továbbiakban szakszervezetek) képviselői a mai napra (2020. augusztus 14.) a téma megjelölése nélkül meghívást kaptak Evgeny Tankhilevich cégvezető úrtól. A cégvezető Úr közölte, hogy a Dunaferr Társaságcsoport nehéz helyzete, a Covid vírus miatt kialakult még nehezebb helyzet következtében úgy döntött, a mai nappal a Dunaferr Társaságcsoport Kollektív Szerződését, valamint ezzel egyidejűleg a társaságok kollektív szerződés mellékleteit is felmondja.

Újabb konfliktus alakulhat ki a munkáltató és a szakszervezetek között az ismételt Kollektív Szerződés megsértése kapcsán. 

Tisztelt Tagok! A DUNAFERR vezetése (megállapodás nélkül) a szabadságos bér három ütemben történő kifizetésével, Kollektív Szerződést sértett. Ebből adódóan a munkavállalók, így tagjaink között is lehet olyan, aki erkölcsi és (vagy) anyagi kárt szenvedett el. A DUNAFERR Ifjúsági Szervezet fontosnak tartja azt a Szakszervezeti alapelvet, hogy tagjait folyamatosan tájékoztassa és szükség szerint jogsegélyben részesítse, így tisztában legyenek munkavállalói jogaikkal és jogorvoslati lehetőségeikkel. A DUNAFERR Ifjúsági Szervezet és a LIGA konföderáció közösen ajánlja fel a tagság részére a tanácsadást és a szükség szerinti jogi igények érvényesítését.

Tisztelt Tagok, Munkavállalók!

A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének megsértése megtörtént, mivel a munkáltató nem a DTKSZ 76. sz. módosítása szerint, 2020. július 10-ig egy összegben fizette ki a szabadságos bért.

Tisztelt Tagok, munkavállalók!

Tájékoztatlak benneteket a szabadságos bér kifizetésével kapcsolatban történtekről. 2020. június 12-i háromoldalú tárgyalás után az álláspontok bemerevedtek a partnerek között. A munkáltató kijelentette, hogy a helyzetre való tekintettel, saját hatáskörben dönt! Nem a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint, fog megtörténni a szabadságos bér kifizetése. 

Tisztelt Cégvezető Úr!  A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződés 81. számú módosítás 2. tervezettel kapcsolatban a Kollektív Szerződést kötő felek között kialakult konfliktusra való tekintettel, a DUNAFERR Ifjúsági Szervezet aggódva figyeli a munkáltató intézkedéseit, amely a DTKSZ esetleges megsértéséhez vezethet.

Tisztelt Tagok, Munkavállalók!

 A DTKSZ 81. sz. módosítás 2. tervezettel kapcsolatosan a hozzánk beérkezett véleményeket összesítve, valamint a munkáltatóval történt egyeztetések figyelembevételével a DUNAFERR Ifjúsági Szervezet a mai napon az alábbiakban megfogalmazott álláspontját átadta írásban a munkáltatónak.