Jövő év június 30-áig meghosszabbította az Országgyűlés a SZÉP-kártyára béren kívüli juttatásként adható munkáltatói támogatás megemelt keretösszegére vonatkozó szabályozás hatályát, miután hétfőn megszavazták a képviselők a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényt, amely egyebek mellett módosítja a SZÉP-kártya támogatásra vonatkozó adószabályokat.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) hatályos rendelkezéseitől eltérően Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) támogatásra jelenleg a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (Vmtv.) 40. paragrafusát kell alkalmazni, amely 2020. december 31-éig a szociális hozzájárulási adó (szocho) alól mentesített, emelt összegű keretekben határozza meg a munkáltató által a munkavállalónak béren kívüli juttatásként adható támogatást.

A parlament által tegnap elfogadott törvényjavaslat további fél évvel meghosszabbítja a Vmtv. 40. paragrafusának hatályát. Ennek megfelelően a 2020. évben, valamint 2021. január 1. és 2021. június 30. között az szja-törvény 71. paragrafusának (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint (szja-törvény szerint több juttatótól együttvéve 225 ezer forint),

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint (szja-törvény szerint több juttatótól együttvéve 150 ezer forint),

c) szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint (szja-törvény szerint több juttatótól együttvéve 75 ezer forint)

összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A 2020. évben, valamint 2021. január 1. és 2021. június 30. között az szja-törvény 70. paragrafusának (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg

a) ha a munkáltató költségvetési szerv, akkor

– évi 400 ezer forint (200 ezer helyett), ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,

– a 400 ezer forintnak (200 ezer helyett) a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,

– évi 400 ezer forint (200 ezer helyett), ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg,

b) más munkáltató esetében

– évi 800 ezer forint (450 ezer helyett), ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,

– a 800 ezer forintnak (450 ezer helyett) a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,

– évi 800 ezer forint (450 ezer helyett), ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Nem terheli szociális hozzájárulási adó (szocho) a 2020. április 22-étől a 2021. június 30-áig adott béren kívüli juttatásnak minősülő összeget a szochotörvény (2018. évi LII. törvény) 1. paragrafus (4) bekezdésének a) pontjától eltérően.

Az előbbi értékhatárokat meghaladó támogatás, illetve az előbbi értékhatárokat meg nem haladóan az adóévben folyósított támogatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része egyes meghatározott juttatásként adóköteles. Azaz a meghaladó rész 1,18-szorosa után a 15 százalék szja mellett 15,5 százalék szochót kell fizetnie a munkáltatónak.

A társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is munkavállalónak minősül, így esetében is az említett előírások szerinti mértékben és feltételekkel adható SZÉP-kártya támogatás.

Kedvező, hogy a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos, tegnap elfogadott törvény szövege továbbra sem tartalmazza a „több juttatótól származóan együttvéve” kitételt, ami azt jelenti, hogy 2021. június 30-áig, ha a magánszemélynek egyidejűleg van több, vagy egymás után van több munkáltatója, akár mindegyiktől kaphat béren kívüli juttatásként 400-400 ezer forint támogatást a szálláshely alszámlájára, 265-265 ezer forint támogatást a vendéglátás alszámlájára, 135-135 ezer forint támogatást a szabadidő alszámlára. Ebből következően nem szükséges a munkavállaló nyilatkozata arról, hogy más munkáltatótól mennyi támogatást kapott.

Mindeközben a parlament napirendjén szerepel már az egyes adótörvények módosításáról szóló T/13258. számú törvényjavaslat, amely várhatóan megszünteti azt a szabályt, amely a költségvetési szervekre vonatkozóan alacsonyabb összegű rekreációs értékhatárt állapít meg. Az szja-törvény 70. paragrafusának (8) bekezdése helyébe javasolt módosítás elfogadása esetén a költségvetési szférába tartozó munkáltatók is évenként egységesen 450 ezer forintig terjedő összegben (a jogviszonyban töltött napokkal arányosan) adhatnak majd béren kívüli juttatásként SZÉP-kártya támogatást, kedvező adózási feltételek mellett.

 

forrás: www.adozona.hu