Belépési nyilatkozat

Kapcsolat

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet

2400 Dunaújváros, Vasmű Tér 1-3.

Tel.: 06-25 / 58-20-11

Fax: 06-25 / 58-29-92

E-mail: dunaferrifi@gmail.com

Társszervezetek

A két szakszervezeti testület álláspontja

Nyomtatás

Ezúton tájékoztatjuk a munkavállalókat, hogy a Dunaferr Ifjúsági Szervezet Választmánya és a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanácsa a lehető legszélesebb munkavállalói kör véleményét alapul véve megtárgyalta a munkáltatónak a 2016. évi szociális juttatásokra vonatkozó megállapodás tervezetét, valamint a DTKSZ módosítására átadott javaslatait. (A munkáltatónak átadott teljes válaszlevél a helyi szakszervezeti vezetőknél megtekinthető.) 

 

A két szakszervezeti testület álláspontját az alábbiakban részletezzük:

A szakszervezetek szerint a II. sz. kohó átépítéséhez a munkavállalók már többször meghozták áldozataikat, ezért a szakszervezetek nem tartják korrektnek, hogy a munkáltató a megszorító intézkedések tervezetét a kohó átépítésre, üzembe helyezésére és működtetésére hivatkozva terjesztette elő.

A szakszervezetek véleménye szerint a munkáltató az elmúlt időszakban saját elhatározása alapján már-már a működőképességet veszélyeztetően folyamatosan csökkentette a munkavállalók létszámát, ennek ellenére most ismét újabb létszámleépítést kíván megvalósítani.

A szakszervezetek tapasztalata szerint nagyon sok munkavállaló nem ért egyet és tiltakozik az újabb megszorító intézkedések ellen és ennek során bizalmatlanságukat fejezték ki, mind a vezetés, mind a „láthatatlan” tulajdonosok iránt.

A szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy az egyenlő bánásmód követelményeinek elvét figyelembe véve a rekreációs üdülés lehetősége 2016-tól minden a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságot illessen meg.

A szakszervezetek nem értenek egyet az 1988. előtt nyugdíjba vonult Vasműs nyugdíjasok évi kétszeri pénzbeli juttatásának végleges eltörlésével.

A szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy a Törzsgárda Biztosítási Kötvény 2016. évben is kerüljön átadásra.

A szakszervezetek nem értenek egyet a Törzsgárda Kötvény után fizetendő járadék csökkentésével. Kifogásolják, hogy a munkáltató megsértette a DTKSZ 4.12.12 pontjában foglaltakat, mert a kötvény után fizetendő járadékot nem emelte meg a 2016. évi alapbérfejlesztés mértékével.

A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy a 2016. évi szabadságos bér kifizetését a munkáltató 2017. évre kívánja átütemezni. A szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabadságos bér kerüljön kifizetésre.

A szakszervezetek nem értenek egyet és visszautasítják azt a munkáltatói javaslatot, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárba fizetendő munkáltatói hozzájárulást véglegesen 5 %-ról 3 %-ra csökkentsék. Ez a munkáltatói javaslat a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár önálló működését komoly veszélybe sodorhatja.

A szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy az önkéntes egészségpénztárba fizetendő munkáltatói hozzájárulás továbbra is 5.700,- Ft/hó/fő legyen.

A termelés biztosítása érdekében nagyon jelentősen megnőtt a rendkívüli munkaidőben - túlóra, készenlét, ügyelet - foglalkoztatottak száma. Akkor, amikor a munkavállalókat a helyi vezetők egyoldalúan arra utasítják, kötelező legyen túlórázniuk, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a pótlékokat a Mt. szintjére csökkentsék.

A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy a munkáltató 2009. óta folyamatosan arra ösztönzik a szakszervezeteket, hogy a túlélés érdekében mindig járuljanak hozzá a munkavállalókat sújtó megszorító intézkedésekhez.

Összefoglalva:

A Dunaferr Ifjúsági Szervezet és a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség a DTKSZ 4.11.1 pontja szerinti szociális és egyéb juttatásokról szóló, valamint a DTKSZ módosítására vonatkozó munkáltatói javaslatokat nem tekinti tárgyalási alapnak, ezért azokat teljes egészében visszautasítja.

 

Dunaújváros, 2016. május 3.            EGYSÉG-ÖSSZEFOGÁS-SZOLIDARITÁS

Partnerek

Pályázatok

Prevenció és egészséges életmódra törekvés a Dunaferr Ifjúsági Szervezetnél

 

Dunaferr Ifjúsági Szervezet fejlesztése képzésekkel